STAMTAVLE

KAROLINSKE HUSET.

1 Karl 1. Den Store, 747-814, Frankisk og Langobardisk Konge, Romersk Keiser, eldste sønn av Pipin Den Lille. Gift med Hildegard 758-783, Hertuginne av Bayern.
2 Ludvig 1. Den Fromme, 778-840, Romersk Keiser, Gift med Judith , død 843,Grevinne av Bayern, datter av Welf 1, død 824, grunnlegger av det tyske fyrstehuset Welf.
3 Karl Den Skallede, 823-877, Fransk Konge, Romersk Keiser, Gift med Irmtrude, død 869, Grevinne av Orleans.
4 Judith, Prinsesse av Vest-Franken, født 843, gift 862 med Balduin 1, "Jernarmen", Greve av Flandern, død 879.
5 Balduin 2, 865-918, Greve av Flandern, gift 884 med Elftrude, Prinsesse av England, død 929, datter av Kong Alfred den Store av England , 848-900.
6 Arnulf 1, 890-964, Greve av Flandern, gift 934 med Adele, Grevinne av Vernandois, død 960.
7 Balduin 3, 940-962, Greve av Flandern, gift 961 med Mathilde, hertuginne av Sachsen, død 1008.
8 Arnulf 2, 961-987, Greve av Flandern, gift 978 med Rozela, 950-1003, Prinsesse av Italia (også Karoliner).
9 Balduin 4, 980-1035, Greve av Flandern, gift 1031 med Eleonore, født 1010, Hertuginne av Normandie.
10 Judith, 1033-1094, Grevinne av Flandern, gift 1071 med Welf 4.1030-1101, Hertug av Bayern.
11 Henrik Den Sorte, 1074-1126, Hertug av Bayern, gift 1095 med Ulfhild, 1075-1126, Hertuginne av Sachsen.
12 Henrik Den Stolte, 1100-1139, Hertug av Bayern og Sachsen, gift 1127 med Gertrud, Prinsesse av Tyskland, død 1143, Datter av Keiser Lothar 3. 1075-1137, Tysk-Romerks Keiser.
13 Henrik Løwe, 1129-1195, Hertug av bayern og Sachsen. Barn u/ekteskap med Ida, grevinne av Blieskastel.
14 Mathilde, 1150-1219, Hertuginne av Sachsen, gift 1167 med Henrik Burwin 1, hertug av Mecklenburg, død 1127.
15 Henrik Burwin 2, Hertug av Mecklenburg, gift med Kristina, prinsesse av Sverige, død 1248.
16 Mathilde, Hertuginne av Mecklenburg, gift med Sambor 2, 1204-1278, Hertug av Hinterpommern
17 Margrethe Sambiria,død 1282, Hertuginne av Hinterpommern, gift med Kristoffer 1, 1219-1259, Konge av Danmark. Han var eldste sønn av kong Valdemar 2 av Danmark
18 Erik 5 Klipping, 1249-1286, Konge i Danmark, gift med Agnes, 1257-1304, hertuginne av Brandenburg.
19 Kristoffer 2, 1276-1332, Konge i Danmark, utenom ekteskap med En jomfru av Lungernes Ætt ( Danmark Adels Årbok) Kristoffer 2 var far til Valdemar Atterdag, som igjen var far til
Dronning Margrethe 1. Hun var dronning av Norge, Sverige og Danmark, grunnlegger av Kalmarunionen.
20 Regitze Kristoffersdatter Løvenbalk, gift med Peder Krognos til Krabberup, 1354-1365.
21 Gregers Krognos til Vidskøfle, 1355, gift med Ose Jonsdatter til Hejreholm.
22 Holger Krognos til Hejreholm og Vidskøfle, død 1382, gift med Karen Eriksdatter Saltensee af Linde.
23 Else Holgersdatter Krognos 1379-1470, gift med Otte Rosenkrantz*, død 1477. (Danske rikets råd) rikshovmester og ridder.

*Familien Rosenkrantz: Dansk adelslekt , kjent fra 1300-tallet.
24 Erik Ottesen Rosenkrantz, 1425-1503, Danmarks Riiges raad, Lehnsmann og ridder,Bygde Rosenkrantztårnet i Bergen, gift med Sophie Gyldenstjerne*, død 1487.

*Familien Gyldenstjerne: Dansk Adelsslekt, kjent fra begynnelsen av 1300-tallet. Den svenske grenen av familien kaller seg Gyllenstierna.
25 Kristine Eriksdatter Rosenkrantz, død 1509, gift med Jørgen Mikkelsen Rud, død 1504.
26 Knud Jørgensen Rud, død 1554, Danmarks Riiges raad, ridder og høvedsmann, gift med Dorthe Madsdatter til Fuglesang, død 1545.
27 Birthe Knudsdatter Rud, 1538-1573, gift med Axel Knudsen Urne*, død, 1577.

*Familien Urne: En av danmarks eldste adelslekter, kjent fra slutten av 1100 -tallet.
28 Knud Axelsen Urne, 1564-1622, Lehnsmann på Bergenshus Festning i årene 1615-1619, gift med Merete Eilertsdatter Grubbe*, 1568-1654.

*Familien Grubbe: Dansk adelslekt kjent fra 1300-tallet.
29 Else Knudsdatter Urne, død 1643, gift med Christian von Hadeln*, Oberst ved Det Akershuusiske Infanteriregiment. Else Knudsdatter Urne var søster av Christoffer Urne
1593-1663 , som var dansk stattholder i Norge fra 1629-42, rikskansler fra 1646.

*Familien Von Hadeln tilhører en gammel tysk slekt fra Østfrisland og Bremen som i 1106 med Hajo kom til landet Hadeln, hvor familiens medlemmer ble landfogder. På 1400- tallet ble familien fordrevet av de sachsiske hertuger, og bosatte seg i Kettingen. Der tok de navnet etter sitt tidligere bosted, og bodde på 1600- tallet i Alvørden, Freyburg , Lache og senere i Westfalen. Herfra kom de til Danmark og derfra til Norge. Medlemmer av slekten bor fremdeles i Nassau. Slekten kom til Danmark i 1596 med kaptein Lorentz von Hadeln, som ble sendt av kong Christian 4 til Norge som oppsynsmann for det nylig anlagte Kongsberg sølvverk. I 1603 ble han utnevt til lensherre over Sembs krongods og Eikers len, og bestyrte også det nye jernverket på Eiker og Drammens tollbod. Han var gift med Beche von Reimorshausen. De hadde kun ett barn: Christian von Hadeln ( se ovenfor)

30
Her begynner mine stamforeldre på Toten.

Knud Von Hadeln, 1625-1677. Oberst ved Opplandske Infanteriregiment. Bodde på Alfstad på Toten, gift med Anna Zeitlose Schenck zu Schweinsberg*, 1630-1696.Hun var født på borgen Schweinsberg i Hessen De er begge begravet ved Hoff kirke på Toten

*Familien Schenk zu Schweinsberg: Tysk adelslekt fra Marburg i Hessen. Den har navnet etter borgen Schweinsberg, som eksisterer i dag, og er fullt intakt. Den ligger ca 20 km øst for byen Marburg. Den er bygget i begynnelsen av 1200- tallet. Det var Guntram Schenk zu Schweinsberg som bygde borgen. Han var sønnesønn av slektens stamfar som var Eckehard av Ulfa. Han nevnes som friherre i 1129. Det er en egen kirke på borganlegget, hvor mange av slektens medlemmer er begravet. Ved inngangsportalen til borgen kan en se slektens våpen som er et horisontalt delt skjold . Øverste del har en stående løve med høyre forben hevet, og med halen bøyd forover langs ryggen mot hodet.
En av slektens forfedrene var Cajo Marcello som stattholder Quintilius Varus ( død år 9 e.kr.) innsatte i en komite for gjenoppbygging av byen Worms etter romernes ødeleggelser. Varus var stattholder under keiser Augustus, og Cajo marcello regnes som stamfar til slekten Cammerer von Worms. Tysk genealogibok av Johan Maximillian Humbracht, utgitt i Frankfurt am Main i 1707, med tittelen Die høgste Zierde und Vortrefflichkeit des Teutschen Adels.

31 Sofie Eleonore Von Hadeln, 1657-1743, Gift med Tobias Tobiassen Hickman*, 1658-1729
Han var sønn av Tobias Mortensen Hickmann som var sorenskriver i Telemark.

*Familien Hickman: Familien var av tysk herkomst.

32 Anna Marie Tobiasdatter Hickman, 1694-1776, gift 1722 med Michel Taraldsen Midt- Berg, 1689-1741 ( som en kuriositet kan nevnes at de var Bjørnstjerne Bjørnsons tippoldeforeldre.)
33 Berthe Marie Michelsdatter Hichman, 1723-1805, gift 1776 med Alexander Jørgensen Evang ,1733-1794.
34 Johannes Alexandersen Vestrum, 1766-1850, gift 1788 med Marie Andersdatter Elton, 1776-1828.
35 Berthe Maria Johannesdatter Vestrum, 1797-1885, gift med Christian Olsen Amundrudstad, 1798-1864.
36 Otto Christiansen Amundrudstad, 1834, gift med Karen Christiansdatter, 1835.
37 Lene Karine Ottosdatter Bøhle, gift med Ole Anton Sæterbakken, 1863-1956.
38 Lene Sæterbakken, 1898-1977, gift med Sverre Smedhaugen 1897-1962.
39 Helene Smedhaugen, 1921-2007, gift med Tom Werner Kristianen, 1919-1988.
40 Ture Werner Kristiansen, 1950-,     Kari Orten Řien, 1954-
41 Camilla Řien Kristiansen, 1974-,   Kai Sandstad, 1970-
42 Christian, 1998- Det er kjekt med barnebarn.
Kilder som er benyttet i stamtavlen:

Europeische Stammtafeln (Stammtafeln zur geschichte der europeische Staaten), bind 1-4, Utgitt i Marburg i 1975, av Wilhelm Prinz von Isenberg. S. Otto Brenner. "Nachkommen Gorms den Alten", Utgitt av personalhistorisk institutt i København., Danmarks Adels Aarbøker, Norsk slektshistorisk Tidskrift.
Kirkebøker og folketellinger, Totens Museums arkivmateriale. Det norske Riksarkiv.